HAKKIMIZDA

Türkiye’de Endüstriyel Temizlik Ürünlerine farklı bir bakış açısı getiren Sinpak Endüstriyel, bu topraklarda üreten, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatıran KOSGEP Girişimci Desteği ile 2018 yılında  kurulmuştur.

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan ERDEMİR tarafından 2 yıl önce Kayseri’de diktiği fidan büyüdü, kolları Türkiyenin dört bir yanına uzanan dev bir çınara dönüştü.

Bünyesinde, trendleri belirleyen önemli markaları bulunduran Sinpak Endüstriyel, aynı zamanda Kayseri'nin KOSGEP Girişimci Desteği ile kurulan ilk şirket oldu.

Ortak Davamız

Sanayici mirası ve girişimciliği ile alanında önder, insana ve çevreye saygılı, SİNPAK Ailesine ve topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı şirketler grubu olmak.

Değerlerimiz

-Güven Yaratırız
-Adil Davranırız
-Samimi Yaklaşırız
-Tutku ile Çalışırız 
-Sorumluluk Alırız 
-Merak Ederiz 

Liderlik Sözümüz

Yenilikçi düşüncenin, yaratıcılığın, sürekli iyileşmenin önünü açarım, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik ederim, desteklerim.

Başarıyı takdir eder, teşvik eder ve ödüllendiririm. Başarısızlığı ise sahiplenirim, başkalarını suçlamaz, hatalardan ders çıkarır, paylaşırım.

İş sonuçlarını üzerinde uzlaştığımız objektif kriterler (ölçülebilir, ulaşılabilir, net, rakamsal, vb) ile değerlendiririm.

Çalışanlarımın yönetiminde (işe alım, yetenek yönetimi, performans değerlendirme, vs) kurumsal prosedürleri bilir ve uygularım.

İletişimim her zaman olumlu, yaklaşımım yapıcıdır.

Ekibimin sürekli gelişiminin sorumluluğunu alır, çalışanlarımı geleceğe hazırlarım.

Ekibimin hedeflerine ulaşması ve tutku ile çalışması için en uygun ortamı yaratırım.

Bana gelen bilgiyi çalışanlarımla hemen paylaşır, kurumsal gizlilik içermeyen bilginin tüm çalışanlaıma açık olduğunu bilirim. İletişimde şeffaflık prensibimdir.

Hedeflerimizi, sebepleri ve sonuçları anlatır, yönetimin bütünlüğü açısından alınan kararların herkes tarafından bilinmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlarım.

Bilgiye ve analitik yaklaşıma dayanan karar mekanizmaları oluştururum ve kullanırım. Bilgi sahibi olmadan yorum yapmam.

Alınan kararların takipçisi olurum, önümüze çıkan engeller ile mücadele eder, uygulamayı destekler ve sonuçlarını sahiplenirim.

Ekip çalışmasını destekler, katılımcı yaklaşımla işin çözümüne odaklanır ve çalışanlarımı karar süreçlerine dahil ederim.

İşimi sahiplenir, işimin doğal lideri olurum, gerektiğinde inisiyatif alır, harekete geçerim.

Sorumluluğa uygun yetki veririm. Yetki verdiğim konulara doğrudan müdahale etmem, ilgili kişinin sorumluluk almasını sağlar, yakından takip ederim.

Kurumumuzda çalışan herkes her kademeye rahatlıkla ulaşabilir. Bana her kademeden gelen konuyu dinlerim, çözüm için sorumlusuna yönlendirir, takip ederim.

Başkaları hakkında ya da başkalarının arkalarından konuşulmasına asla izin vermem.

Verimli, kaliteli zaman yönetimine önem veririm, ekibimi bu doğrultuda teşvik ederim. Toplantılara sadece ilgili kişileri çağırır, konudan uzaklaşmaz, zamanlamaya uyarım.

Eylemlerimin müşterilerimizi, şirketimizi, toplumumuzu, çevremizi etkilediğinin bilinciyle yaşarım.

Çalışanlarımı sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını teşvik eder, zaman ayırmalarına olanak sağlarım.

Büyük resmi görür, gelecekle ilgili vizyon oluşturur, çalışanlarımın da görmesini sağlarım.

Sinpak Endüstriyel'in değerlerini bilirim, sahip çıkarım, örnek olurum, ilham veririm.